voima

määritelmä   ehdota

Synonyymit: voima

energia, into, tarmo, puhti, pontevuus, lihasvoima, lihaksikkuus, voimakkuus, tanakkuus, jäntevyys, vankkuus, väkevyys, vahvuus, ankaruus, kovuus, raivokkuus, rajuus, raivo, vimma, kiihkeys, kiivaus, kiihko, villiys, suostuttelutaito, lupa, valta, valtuus, virallinen lupa, teho, vaikutus, oikeus, käskyvalta, sotilaallinen voima, sotilaallinen asema, asema, asento, mahti.

paino, voimallinen, ryhti, sisu, vauhti, vireys, suorituskyky, toiminta, vääntö, painovoima, vigour, wap, forsar, nutit, forte, cogo, macht, big wheel, agent, väkisin, niart, arm wrestling, yty, forteso, constitutive, zwingen, zorlamak, potencia, eject, tvinga, lujuus, voimakenttä, höyrytä, pakottaa, hyötää, voimanlähde, muskeli.

Vastakohdat: voima

Liittyvät sanat

tehokas, vaikutusvaltainen, voimakas, voimallinen, avuton, voimaton, heikko, aiheuttaja, syy, kausaalinen agentti, eloisuus, henki, reippaus, elinvoimaisuus, vireys, innostus, laatu, ominaisuus, nimittämisvalta, tehokkuus, valenssi, merivoimat, haittavaikutukset, seuraukset, liikemäärä, impulssi, liikevoima, virta, intensiteetti, intensiivisyys, ylivoima, vakuuttavuus, vastustamattomuus, mielenkiinto, mielenkiintoisuus, kuristusote, vaikutusvalta, painostus, pakko, keskus, elinehto, pyörä, karkote, avoin valtakirja, auktoriteetti, herruus, suvereniteetti, oikeudellinen valta, tuomiovalta, käyttö, määräysvalta, tahdonvapaus, vapaa tahto, oma harkinta, valinnanvapaus, veto-oikeus, kyky, kyvykkyys, pystyvyys, kykenevyys, tulivoima, kaiken tieltään tuhoava voima, höyryjyrä, vaikuttaja, Molok, fyysinen ilmiö, aerodynaaminen voima, affiinisuus, affiniteetti, kemiallinen vetovoima, vetovoima, attraktio, repulsio, poistovoima, keskipakoisvoima, keskihakuisvoima, sentripetaalivoima, koheesio, coriolisvoima, sysäys, Lorentzin voima, momentti, työntö, propulsio, työntövoima, paine, reaktio, vastavoima, vääntö, voiman momentti, vääntömomentti, magnetomotorinen voima, elinvoima, alivoima, asevoima, hallitusvalta, harkintavalta, lainvoima, luonnonvoima, markkinavoima, ostovoima, päätäntävalta, sananvalta, taustavoima, valtiovalta.

Katso myös

voimakas,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso voima sivistyssanakirjasta