oikeus

määritelmä   ehdota

Synonyymit: oikeus

oikeudenmukaisuus, vaatimus, äänioikeus, äänioikeuden myöntäminen, lupa, valta, valtuus, virallinen lupa, teho, vaikutus, voima, käskyvalta, reklamaatio.

hurskaus, laillisuus, oikeudenkäyntilaitos, oikeusaste, oikeutus, rehellisyys, tuomioistuin, vanhurskaus, etu, permissio.

Vastakohdat: oikeus

Liittyvät sanat

vanhurskaus, kohtuudenmukaisuus, luonnollinen hyve, oikea, laillisuus, nimittämisvalta, käyttöoikeus, patronaattioikeus, kabotaasi, jkn osa, sisäänpääsyoikeus, pääsy, pääsyoikeus, sisäänpääsy, kulkuoikeus, puheenvuoro, myönnetty lupa, myönnetty oikeus, ihmisoikeus, laillinen oikeus, etuosto-oikeus, erioikeus, etuoikeus, etuus, valtaoikeus, oma avu, tukioikeus, äänivalta, vaalioikeus, edustus, kannevalta, etsintäoikeus, etuajo-oikeus, valtion oikeudet, äänestysoikeus, vesioikeus, avoin valtakirja, auktoriteetti, herruus, suvereniteetti, abstraktio, ajatusluomus, monikko, monikkomuoto, väite, väittämä, vakuutus, julistus, kanteen peruste, varaus, pyrkimys, osakkuus, osuus, sijoitus, hallitusvalta, harkintavalta, lakko-oikeus, maaoikeus, päätäntävalta, rakennusoikeus, sananvalta, vähennysoikeus, valtiovalta, verovähennysoikeus.

Katso myös

oikeudenmukainen, oikaista, juridinen, laillinen,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso oikeus sivistyssanakirjasta