osuus

määritelmä   ehdota

Synonyymit: osuus

pala, panos, osa, myötävaikutus, jakaminen, jako, jakelu, osittaminen, allokointi, varaaminen, lohkominen, palstoittaminen, antaminen, määrääminen, jakso, erä, palkkio, prosenttiosuus, osakkuus, sijoitus, kiintiö, varaus, osinko, prosentti, sadasosa.

tukeminen rahallisesti, vähentäminen, kokeilu, levitys, uudelleenjako, säännöstely, opus, nopeasti, melko nopeasti, käyden, johdanto, säe, lopuke, kadenssi, largo, adagio, resitatiivi, välisoitto, jargon, impromptu, avustus, tuki, määräysvallan tuova omistusosuus, vakuutuskelpoinen etu, asianosainen, arvopaperiosakkuus, määräaikainen sijoitus, yhteisvastuu, hallintaoikeus, tulospalkkaus, välityspalkkio, määräosuus, varat, osake, odotusoikeus, oikeus, suhteellinen osuus, poissaoloprosentti, käyttöaste, vajaakäyttöaste, työttömyysluku, kiinteistöveroprosentti, markkinaosuus, omavastuuosuus, rahoitusosuus, tuloveroprosentti, työpanos, työttömyysprosentti, valtionosuus, voitto-osuus, vannas, suhde, taival, proportionally, pitoisuus, strecke, doorway, expanse, coda, ojentautua, jakaa, olla yhteistä, mittasuhde, venytellä.

Liittyvät sanat

apurahan myöntäminen, avustuksen myöntäminen, tukeminen rahallisesti, vähennys, vähentäminen, yritys, vaivannäkö, pyrkimys, ponnistus, kokeilu, levittäminen, levitys, uudelleenjakaminen, uudelleenjako, säännöstely, sävellys, opus, allegro, iloisesti, nopeasti, allegretto, melko nopeasti, käyden, alkusoitto, johdanto, fraasi, säe, kadenssi, lopuke, largo, adagio, resitatiivi, siirtyminen, äänen vaihtelu, välisoitto, slangi, ammattikieli, erikoiskieli, murre, ammattislangi, jargon, impromptu, almu, avustus, määräraha, tuki, määräysvallan tuova omistusosuus, vakuutuskelpoinen etu, asianosainen, arvopaperiosakkuus, määräaikainen sijoitus, yhteisvastuullinen osakkuus, yhteisvastuu, hallintaoikeus, voiton jakaminen, tulospalkkaus, välityspalkkio, määräosuus, omaisuus, varallisuus, varat, osake, odotusoikeus, oikeus, suhteellinen osuus, poissaoloprosentti, käyttöaste, vajaakäyttöaste, työttömyysluku, kiinteistöveroprosentti, markkinaosuus, omavastuuosuus, rahoitusosuus, tuloveroprosentti, työpanos, työttömyysprosentti, valtionosuus, voitto-osuus.

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso osuus sivistyssanakirjasta