Läheisiä sanoja

pyrkijä
pyrkimys
pyrkiä
pyrkiä tekemään paremmaksi