valta

määritelmä   ehdota

Synonyymit: valta

mahti, vaikutusvalta, lupa, valtuus, virallinen lupa, teho, vaikutus, voima, oikeus, käskyvalta, vallassa, valta-asema, ylivalta, herruus, valtikka.

taitava, auktoriteetti, virta, sähkö, potenssi, antaa virtaa, antaa tehoa, forsar, nutit, cogo, macht, big wheel, agent, väkisin, yty, constitutive, zwingen, zorlamak, potencia, eject, tvinga, voimakenttä, pakottaa, hyötää.

Liittyvät sanat

kykenevä, pystyvä, taitava, kognitio, tietoisuus, tajunta, tila, asema, toimi, paikka, virka, työpaikka, posti, tehtävä, nimittämisvalta, voimakkuus, korporatismi, korporativismi, ote, rautainen ote, teräksinen ote, ohjakset, avoin valtakirja, auktoriteetti, suvereniteetti, asiantuntemus, tietotaito, osaaminen, johtaminen, älykkyys, äly, kyky, taipumus, taito, kaksikielisyys, toimintakyky, kyvykkyys, luomiskyky, luovuus, luova ajattelu, omaperäisyys, omaleimaisuus, omintakeisuus, tieto, -tiede, hankittu taito, hankittu tieto, hankinta, saavutus, siipi, ylivoimainen taito, henkinen kyky, moduuli, olosuhteet, armahdus, sotatila, vapaus, valta-asemaan nousu, valta-asemassa olo, ylivaltius, ylivoima, vallitsevuus, ylin valta, brittihallinto, säännöstely, yliherruus, ehdoton itsevaltius, tyrannia, despotismi, yksinoikeus, hallitusvalta, harkintavalta, mielivalta, päätäntävalta, sananvalta, valtiovalta.

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso valta sivistyssanakirjasta