asema

määritelmä   ehdota

Synonyymit: asema

toimi, paikka, virka, työpaikka, posti, tehtävä, pääteasema, sotilaallinen voima, voima, sotilaallinen asema, asento, vartiopaikka, sijainti, suunta, suuntima, kurssi, päämäärä, tarkoitus, tavoite, kulkusuunta, sija, arvoasema, yhteiskunnallinen asema, luokka, sosiaalinen status, arvo.

olo, alaluokan, pysähdyspaikka, tila, tilanne, kanta, pohja, rautatieasema, positio, phylum, status, second lieutenant, dienstgrad, first lieutenant, stanice, ranking, dégradation, stazione, ranki, jaam, pysäkki.

Liittyvät sanat

alemman yhteiskuntaluokan, alaluokan, keskiluokkainen, yläluokan, hallitseva, alainen, alempiarvoinen, tila, elinkeino, liiketoiminta, työ, toimiala, ala, kiinnostuksen kohde, elinkeinoelämä, ammatti, yritystoiminta, kunniatohtorius, kirjanpitäjän asema, amiraalinarvo, amiraalinvirka, lähettilääntoimi, suurlähettilään toimi, suurlähettilään virka, apostolisuus, opissa olo, oppiaika, oppisopimus, kumppani-, asiamies, asianajaja, oikeudenpalvelijan virka, baronetit, piispan virka, piispanistuin, kadettius, kalifaatti, kapteenius, päällikkyys, kardinaalin virka, kardinaalius, puheenjohtajuus, kanslerinvirka, kappalaisen virka, konttoristin työ, komentajuus, valtion tilintarkastajan virka, konsulin asema, varainhoidon valvojan asema, neuvoston jäsenyys, asianajajan toimi, apupapin virka, intendentin virka, vartijan virka, tuomiorovastin virka, johtajuus, opetuslapsi, oppilas, päätoimittajuus, vanhimman asema, emiirin arvo, isyys, pappeus, työnjohtajan tehtävä, kenraaliesikunta, kuvernöörinvirka, maaherranvirka, rehtorius, vastuunalainen asema, viranhaltijuus, komisarion virka, tarkastajan virka, opettajan asema, työharjoittelu, työharjoittelupaikka, tuomarinvirka, oikeudenhoito, khanaatti, lehtoraatti, lähetystö, lainsäätäjän toimi, kirjastonhoitajan toimi, luutnantin virka, tuomari, miehuus, marsalkkuus, šeriffiys, herruus, kaupunginjohtajuus, messiaan asema, kirkkoherran virka, kirkkoherranvirka, talonpoikaisuus, huippupaikka, preetorin virka, esilaulajan asema, lehtorin virka, prefektinvirasto, prelatuuri, pääministerikausi, pääministerin virka, presidentintoimi, presidenttikausi, presidentinvirka, arkkipiispan virka, rehtorin virka, priorin virka, prokonsulin virka, prokonsulaatti, järjestyksenvalvojan virka, professuuri, oppituoli, protektorin virka, valtion virka, rabbinaatti, pesänhoitajan toimi, kirkkoherran arvo, rehtorin arvo, sijaishallitsijan asema, sijaishallitus, erikoistumisjakso, valta, pyhyys, ministeriys, maaherruus, senaattorin virka, laiskanvirka, sinekyyri, asianajovaltakirja, puhemiehen virka, edustajuus, isännöitsijyys, luottamusmiesasema, opettajuus, kruunun vasalli, valtaistuin, varapresidenttiys, kuvernööriys, visiirin asema, vankilanjohtajan asema, vanginvartijan asema, naiseus, toimenkuva, osa, rooli, lentoterminaali, terminaali, lentoaseman terminaali, radioasema, televisioasema, linja-autoasema, bussiasema, bussiterminaali, katodi, CD-asema, CD-ROM-asema, laite, levyasema, kiintolevy, kovalevy, ulkoinen asema, laitos, paloasema, ensiapuasema, sisäinen levyasema, observatorio, poliisiasema, voimalaitos, voimala, rautatieasema, juna-asema, junapysäkki, RAM-muisti, huoltoasema, syöttöasema, ala-asema, maanalaisen asema, metroasema, merivoimat, radiotaajuus, kasvot, kyky, kyvykkyys, pystyvyys, kykenevyys, tulivoima, sillanpää, sillanpääasema, taksitolppa, taksiasema, alue, maa, rintamalinja, tähystyspaikka, näköalapaikka, syrjäinen asema, etuvartio, kohta, tie, halssi, ensimmäinen, numero yksi, ykkönen, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs, kymmenes, yhdestoista, kahdestoista, kolmastoista, neljästoista, viidestoista, kuusitoista, seitsemästoista, kahdeksastoista, yhdeksästoista, kahdeskymmenes, kolmaskymmenes, neljäskymmenes, viideskymmenes, kuudeskymmenes, seitsemäskymmenes, kahdeksaskymmenes, yhdeksäskymmenes, sadas, tuhannes, miljoonas, miljardis, viimeinen, tilanne, valinta, yhdenmukaisuus, vastaavuus, rinnastettavuus, yhdenvertaisuus, säätyläinen, säätyläisyys, korkea asema, etulyöntiasema, näkyvä asema, pappissääty, alhainen asema, alhaisuus, vaatimattomuus, oikeusasema, avioton syntyperä, aviottomuus, epäsäätyisyys, johto, kansalaisuus, kansallisuus, suhde, suhteet, eläkkeellä oleminen, taso, kerros, lukema, luokitus, sijoitus, askel, aste, tahti, keskinkertainen, sotilasarvo, sääty, jalosukuisuus, aateluus, pappisvihkimys, jalusta, arkkidiakonaatti, baronetin arvo, paronin arvo, herttuanarvo, jaarlin arvo, kreivittären arvo, kuninkuus, prinsseys, prinssin arvo, varakreivin asema, varakreivittären asema, johtoasema, huomattava asema, vaikutusvaltaisuus, suuruus, arvovalta, arvovaltaisuus, tuntemattomuus, kunnia, arvonanto, arvossapito, kunniattomuus, häpeä, jalansija, alivoima, asevoima, avainasema, eduskuntapaikka, erityisasema, hallituspaikka, harjoittelupaikka, katsastusasema, kesätyöpaikka, lääkäriasema, markkina-asema, monopoliasema, raja-asema, tappioasema, tukiasema, tulliasema, tutkimusasema.

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso asema sivistyssanakirjasta