arvo

määritelmä   ehdota

Synonyymit: arvo

merkitys, taso, kerros, asema, sotilasarvo, kunnia, huomattavuus, merkittävyys, varallisuus.

paino, ominaisuus, kantavuus, hinta, numero, luku, suuruus, arvovalta, valööri, aarre, toimintaperiaate, lukema, values, itseisarvo, positio, phylum, status, second lieutenant, worthiness, dienstgrad, first lieutenant, enriching, ocenit, countervail, hodnota, ranking, valuable, dégradation, ranki, revalvoitua, parametri.

Vastakohdat: arvo

Liittyvät sanat

laatu, ominaisuus, ansio, hyve, puute, vika, kiitettävyys, hyödyllisyys, korvaamattomuus, arvokkuus, kallisarvoisuus, hinta, rahallinen arvo, kustannus, maksu, tärkeys, mitättömyys, lukumäärä, ominaisarvo, matriisin ominaisarvo, neliömatriisin ominaisarvo, keski-, keskiarvo, keskimäärä, keskitaso, keskiverto, ihanne, ideaali, introjektio, sisäistäminen, periaate, pääsisällys, parametri, kansantulo, bruttokansantuote, BKT, nimellisarvo, kirjanpitoarvo, markkina-arvo, markkinahinta, rahakanta, epämääräinen määrä, puolen pennyn arvo, pennyn edestä, pennyllä, ensimmäinen, numero yksi, ykkönen, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs, kymmenes, yhdestoista, kahdestoista, kolmastoista, neljästoista, viidestoista, kuusitoista, seitsemästoista, kahdeksastoista, yhdeksästoista, kahdeskymmenes, kolmaskymmenes, neljäskymmenes, viideskymmenes, kuudeskymmenes, seitsemäskymmenes, kahdeksaskymmenes, yhdeksäskymmenes, sadas, tuhannes, miljoonas, miljardis, viimeinen, korkea asema, bioturvallisuuden taso, askel, aste, tahti, keskinkertainen, lukion päättötutkinto, General Certificate of Secondary Education, GCSE, O level, college-taso, amiraalin arvo, lippu-upseerin arvo, arkkidiakonaatti, baronetin arvo, paronin arvo, herttuanarvo, jaarlin arvo, kreivittären arvo, kuninkuus, prinsseys, prinssin arvo, varakreivin asema, varakreivittären asema, kuningas, vauraus, menestyneisyys, menestys, ihmisarvo, lisäarvo, ministeritaso, ohjearvo, perusarvo, verotusarvo.

Katso myös

arvoinen, arvostettu, arvioida, arvostella, arvostaa,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso arvo sivistyssanakirjasta