arvioida

määritelmä   ehdota

Synonyymit: arvioida

tarkastella, tutkia, sijoittaa, asettaa, järjestää, luokitella, tuomita, arvostella, aliarvioida, arvata, approksimoida, estimoida, antaa arvio, arvottaa, evaluoida, arvostaa, määrittää arvo, nähdä, pitää, arvella, tarkistaa, laskea, luulla, luottaa jhk, ennustaa, kirjoittaa arvostelu, profetoida, aavistaa, olettaa, enteillä, tarkkailla, tutkiskella, tutkia tarkasti.

revalvoida, odottaa, ottaa vastaan, käsittää, tulkita, miettiä, harkita uudelleen, ottaa uudelleen esille, korjata, asettaa yläkäsitteeksi, valita listalle, uudelleenjärjestää, alistaa, priorisoida, huonontaa, korottaa korkeampaan luokkaan, ottaa kantaa, erehtyä jnk suhteen, kvantittaa, mitata väärin, määrittää, hyväksyä, päättää, tuomita ennakolta, standardisoida, arvioida uudelleen, sensuroida, sisällyttää, torjua, kelpuuttaa, olla mielipiteenä, antaa arvoa, sanoa, suhteellistaa, samaistua, suosia, abstrahoida, konkretisoida, ihannoida, pitää arvossa, olla kunnioittamatta, pitää jnak, varautua, ottaa lukuun, yhdistää, aktivoida, pitää jtak jkn ominaisuutena, moittia, katsoa, ylistää, vapauttaa vastuusta, uskaltaa arvata, ennakoida, veikata, ojentaa, reputtaa, päästää läpi, punnita, hautoa, values, itseisarvo, juzgar, arvio, worthiness, size up, enriching, abdon, ocenit, jair, countervail, schiedsrichter, hodnota, taxeren, valuable, kritikoida, revalvoitua, auditoida, monitoroida.

Vastakohdat: arvioida

Liittyvät sanat

revalvoida, odottaa, ottaa vastaan, tulkita, selittää, kokea, käsittää, suunnitella, pohtia, miettiä, analysoida, harkita uudelleen, ottaa uudelleen esille, antaa arvosanoja, antaa arvosana, korjata kokeet, tarkastaa, korjata, asettaa yläkäsitteeksi, valita joukkoon, valita listalle, järjestää uudelleen, uudelleenjärjestää, aliarvoida, alistaa, asettaa etusijalle, pitää tärkeämpänä, asettaa tärkeysjärjestykseen, laittaa tärkeysjärjestykseen, priorisoida, alentaa, huonontaa, korottaa korkeampaan luokkaan, ottaa kantaa, arvioida väärin, erehtyä jnk suhteen, kvantittaa, mitata väärin, laittaa, määrittää, antaa hyväksymys, hyväksyä, paheksua, päättää, tuomita ennakolta, standardisoida, arvioida uudelleen, arvioida uudestaan, sensuroida, sisällyttää, torjua, kelpuuttaa, olla mielipiteenä, antaa arvoa, sanoa, suhteellistaa, samastua, samaistua, suosia, abstrahoida, konkretisoida, idealisoida, ihannoida, olla jostakin jotakin mieltä, pitää jonakin, kunnioittaa, pitää arvossa, halveksia, olla kunnioittamatta, pitää jnak, ottaa huomioon, varautua, ottaa laskuihin, ottaa lukuun, lukea syyksi, lukea jk jkn ansioksi, lukea jk jkn syyksi, pitää jtak jkn aiheuttamana, pitää jtak jkn ominaisuutena, pitää jtak jkn tekemänä, liittää, yhdistää, tehdä päätelmä, olla jtak mieltä, ajatella, aktivoida, nimittää, valita, moittia, julistaa, katsoa, tyrmätä, kritisoida, repostella, kehua, ylistää, vapauttaa, päästää, antaa vapauttava päätös, päästää vapaaksi, vapauttaa syytteestä, todeta syyttömäksi, vapauttaa vastuusta, veikata, rohjeta arvata, ruveta, uskaltaa, uskaltaa arvata, ennakoida, lyödä vetoa, pitää suuressa arvossa, antaa jllk arvoa, tajuta, ymmärtää, rangaista, kurittaa, ojentaa, reputtaa, päästää läpi, koetella, kokeilla, testata, osoittaa.

Katso myös

arvioiva, arviointi, arvon määrittäminen, arvio, arvo, arvonmääritys, arvostus, arviolaskelma, arvioija, arviomies, arvostelija, arvioitsija, aliarvioida, yliarvioida,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso arvioida sivistyssanakirjasta