laatu

määritelmä   ehdota

Synonyymit: laatu

luokka, taso, ominaisuus, kaliiperi, laji, tyyppi, valikoima, sortti.

maa, tapa, olemus, reilu, kokoomus, koostumus, kvaliteetti, luonne, luonto, kunto, valio, laadukas, laatuvalio, hyvänlaatuinen.

Liittyvät sanat

hyvä, kelpo, melkoinen, reilu, hankala, huono, paha, vakava, myönteinen, positiivinen, kielteinen, valio, ylivoimainen, erinomainen, ala-arvoinen, kehno, ominaispiirre, attribuutti, karja, nauta, Bos taurus, nautakarja, ulkoasu, ulkonäkö, julkiasu, ulkomuoto, kiinnostus, vetovoima, viehätys, houkuttelevuus, ihastuttavuus, kiinnostavuus, viehättävyys, selkeys, kirkkaus, läpikuultamattomuus, himmeys, läpinäkymättömyys, jaollisuus, helppous, vaikeus, vaivalloisuus, palamiskykyisyys, palamiskelpoisuus, palavuus, sopivuus, viljelyskelpoisuus, vaikuttavuus, purjehduskelpoisuus, ahdinko, kivuliaisuus, tuskallisuus, pikanttius, jännittävyys, kiehtovuus, julkisuus, kehrättävyys, kelpaamattomuus, sopimattomuus, kelvottomuus, suojelevuus, olemus, inhimillisyys, ihmisyys, henki, ilmapiiri, leima, sävy, tuntu, tuulahdus, etevämmyys, paremmuus, ylemmyys, korkealaatuisuus, erinomaisuus, jnk huippu, huonommuus, alempi laatu, tuntomerkki, erityispiirre, myyntikelpoisuus, tavaramerkki, korvamerkki, epävakaisuus, vaihtelevuus, pysyvyys, muuttumattomuus, samanlaisuus, samankaltaisuus, ero, eroavaisuus, varma asia, varma juttu, itsestäänselvyys, todennäköisyys, sattumanvaraisuus, tosiasiat, tosiasioiden vastaisuus, aineellisuus, fyysisyys, ruumiillisuus, immateriaalisuus, aineettomuus, yksilöllisyys, erikoisluonne, yleisyys, yksinkertaisuus, yksiosaisuus, monimutkaisuus, kompleksisuus, mutkikkuus, säännöllisyys, poikkeavuus, liikkuvuus, liikkumattomuus, paikallaanolo, miellyttävyys, herttaisuus, epämiellyttävyys, harmillisuus, uskottavuus, luotettavuus, uskomattomuus, ällistyttävyys, loogisuus, epäjohdonmukaisuus, epäloogisuus, logiikan puuttuminen, luonnollisuus, keinotekoisuus, virtu, terveellisyys, epäterveellisyys, hyväksyttävyys, epätyydyttävyys, tavallisuus, maallisuus, arkipäiväisyys, harvinaisuus, etnisyys, vieraus, outous, alkuperäisyys, omaleimaisuus, omintakeisuus, arkisuus, tavanomaisuus, korrektius, oikeellisuus, virheellisyys, vääryys, tarkkuus, totuus, täsmällisyys, epätarkkuus, epätäsmällisyys, erikoislaatu, kunnia, suosio, epäsuosio, laillisuus, lainmukaisuus, laittomuus, eleganssi, tyylikkyys, hienostuneisuus, tyyli, kömpelyys, tyylittömyys, kaupunkilaiselämä, kaupunkilaisuus, ymmärrettävyys, tajuttavuus, ilmeikkyys, käsittämättömyys, epäinhimillisyys, julmuus, moraalisuus, moraalittomuus, amoraalisuus, amoralismi, jumalallisuus, jumaluus, pyhyys, ideaalisuus, jumalattomuus, vanhemmuus, uskollisuus, lojaalius, uskottomuus, sivistyneisyys, kokeneisuus, mondeenius, naiivius, herkkäuskoisuus, typeryys, kovuus, läpäistävyys, läpipääsemättömyys, läpäisemättömyys, saippua, säikeisyys, kuituisuus, ohjaavuus, aste, äärimmäisyys, ummehtuneisuus, riittävyys, tyhjentävyys, arvo, arvottomuus, taitamattomuus, hyvyys, hyväntahtoisuus, pahuus, hedelmällisyys, hedelmättömyys, kuivuus, tuottamattomuus, hyödyllisyys, tarpeellisuus, hyödyttömyys, tarpeettomuus, käyttökelvottomuus, avu, etu, valtti, hyvä puoli, plussa, voimavara, positiivisuus, tuhoisuus, ehdottomuus, varmuus, vastaansanomattomuus, kielteisyys, negatiivisuus, negativismi, länsimaisuus, itämaisuus, orientalismi, voima, voimakkuus, kyky, kyvykkyys, taito, avuttomuus, voimattomuus, kyvyttömyys, kykenemättömyys, romantiikka, kodikkuus, loputtomuus, äärettömyys, rajattomuus, mittaamattomuus, suunnattomuus, äärellisyys, rajallisuus, laskettavuus, mitattavuus, liukoisuus, liukenemattomuus, juttu, kuuma kama, hekumallisuus, huumori, hauskuus, liikuttavuus, järkyttävyys, lyhytkalloisuus, brakykefalia, pitkäkalloisuus, suhteellisuus, vastaanottavaisuus, turtumus, välinpitämättömyys, itsekeskeisyys, subjektiivisuus, subjektivismi, yksipuolisuus, nokkavuus, etäisyys, muistettavuus, metsäisyys, vahamaisuus, kategoria, malli, vastatyyppi, taidemuoto, maku, värivaraus, kivilaji, merkki, lajityyppi, tyylilaji, kaltainen, lainen, kaltaisuus, kaltaiset, ryhmä, huippuluokka, ilmanlaatu, maailmanluokka.

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso laatu sivistyssanakirjasta