ominaisuus

määritelmä   ehdota

Synonyymit: ominaisuus

ominaispiirre, attribuutti, laatu, piirre, kielen ominaisuus, kyky.

merkki, puoli, reilu, taipumus, premissi, lahja, lahjakkuus, edellytys, määrite, toiminto, tunnusmerkki, hyvänlaatuinen, parametri.

Vastakohdat: ominaisuus

Liittyvät sanat

hyvä, kelpo, melkoinen, reilu, hankala, huono, paha, vakava, myönteinen, positiivinen, kielteinen, abstrahointi, käsitteellistäminen, abstrakti entiteetti, tila, muoto, aika, avaruus, äärettömyys, fysikaalinen avaruus, ihmisluonto, luonteenpiirre, perinnöllinen ominaisuus, yhteinen nimittäjä, luonne, persoonallisuus, iloisuus, hyväntuulisuus, aurinkoisuus, valoisuus, hilpeys, ilottomuus, ulkoasu, ulkonäkö, julkiasu, ulkomuoto, kiinnostus, vetovoima, viehätys, houkuttelevuus, ihastuttavuus, kiinnostavuus, viehättävyys, jnk tasapainottaja, jnk vastapaino, selkeys, kirkkaus, läpikuultamattomuus, himmeys, läpinäkymättömyys, jaollisuus, helppous, vaikeus, vaivalloisuus, palamiskykyisyys, palamiskelpoisuus, palavuus, sopivuus, viljelyskelpoisuus, vaikuttavuus, purjehduskelpoisuus, ahdinko, kivuliaisuus, tuskallisuus, pikanttius, jännittävyys, kiehtovuus, julkisuus, kehrättävyys, kelpaamattomuus, sopimattomuus, kelvottomuus, eetos, kuva, suojelevuus, olemus, inhimillisyys, ihmisyys, henki, ilmapiiri, leima, sävy, tuntu, tuulahdus, erinomaisuus, jnk huippu, tuntomerkki, erityispiirre, myyntikelpoisuus, epävakaisuus, vaihtelevuus, pysyvyys, muuttumattomuus, samanlaisuus, ero, eroavaisuus, varma asia, varma juttu, itsestäänselvyys, todennäköisyys, sattumanvaraisuus, tosiasiat, tosiasioiden vastaisuus, aineellisuus, fyysisyys, ruumiillisuus, immateriaalisuus, aineettomuus, yksilöllisyys, erikoisluonne, yleisyys, yksinkertaisuus, yksiosaisuus, monimutkaisuus, kompleksisuus, mutkikkuus, säännöllisyys, poikkeavuus, liikkuvuus, liikkumattomuus, paikallaanolo, miellyttävyys, herttaisuus, epämiellyttävyys, harmillisuus, uskottavuus, luotettavuus, uskomattomuus, ällistyttävyys, loogisuus, epäjohdonmukaisuus, epäloogisuus, logiikan puuttuminen, luonnollisuus, keinotekoisuus, virtu, terveellisyys, epäterveellisyys, hyväksyttävyys, epätyydyttävyys, tavallisuus, maallisuus, arkipäiväisyys, harvinaisuus, etnisyys, vieraus, outous, alkuperäisyys, omaleimaisuus, omintakeisuus, arkisuus, tavanomaisuus, korrektius, oikeellisuus, virheellisyys, vääryys, tarkkuus, totuus, täsmällisyys, epätarkkuus, epätäsmällisyys, erikoislaatu, kunnia, suosio, epäsuosio, laillisuus, lainmukaisuus, laittomuus, eleganssi, tyylikkyys, hienostuneisuus, tyyli, kömpelyys, tyylittömyys, kaupunkilaiselämä, kaupunkilaisuus, ymmärrettävyys, tajuttavuus, ilmeikkyys, käsittämättömyys, epäinhimillisyys, julmuus, moraalisuus, moraalittomuus, amoraalisuus, amoralismi, jumalallisuus, jumaluus, pyhyys, ideaalisuus, jumalattomuus, vanhemmuus, uskollisuus, lojaalius, uskottomuus, sivistyneisyys, kokeneisuus, mondeenius, naiivius, herkkäuskoisuus, typeryys, aktinismi, isotrooppisuus, isotropia, symmetria, anisotropia, tunnusmerkki, yhteys, kahtalaisuus, aaltohiukkasdualismi, perimä, genotyyppi, jäämistö, perintö, ikä, tapa, rakenne, kokoonpano, koostumus, tiiviys, sakeus, tukevuus, lujuus, kovuus, läpäistävyys, läpipääsemättömyys, läpäisemättömyys, alttius, taipumus, tuntemus, saippua, optiikka, näköominaisuus, hajuominaisuus, haju, aromi, tuoksu, äänen ominaisuus, täyteläisyys, kuohkeus, kypsyys, pehmeys, seesteisyys, rikkaus, runsaus, makuominaisuus, suolapitoisuus, syötävyys, syömäkelpoisuus, kehon ominaisuus, sukupuoliominaisuus, fyysinen ominaisuus, kemialliset ominaisuudet, säikeisyys, kuituisuus, vakaus, voimakkuus, pitoisuus, konsentraatio, heikkous, ajallinen ominaisuus, elinkykyisyys, spatiaalinen ominaisuus, spatiaalisuus, ohjaavuus, suuruus, magnitudi, koko, laajuus, aste, taso, äärimmäisyys, ummehtuneisuus, riittävyys, tyhjentävyys, syvyys, arvo, arvottomuus, taitamattomuus, hyvyys, hyväntahtoisuus, pahuus, hedelmällisyys, hedelmättömyys, kuivuus, tuottamattomuus, hyödyllisyys, tarpeellisuus, hyödyttömyys, tarpeettomuus, käyttökelvottomuus, avu, etu, valtti, hyvä puoli, plussa, voimavara, positiivisuus, tuhoisuus, ehdottomuus, varmuus, vastaansanomattomuus, kielteisyys, negatiivisuus, negativismi, länsimaisuus, itämaisuus, orientalismi, voima, hydrofobisuus, kyvykkyys, taito, pystyvyys, kykenevyys, avuttomuus, voimattomuus, kyvyttömyys, kykenemättömyys, romantiikka, analyyttisyys, yhdistetty luku, alkuluku, valikoivuus, kodikkuus, loputtomuus, rajattomuus, mittaamattomuus, suunnattomuus, äärellisyys, rajallisuus, laskettavuus, mitattavuus, liukoisuus, liukenemattomuus, juttu, kuuma kama, hekumallisuus, huumori, hauskuus, liikuttavuus, järkyttävyys, lyhytkalloisuus, brakykefalia, pitkäkalloisuus, suhteellisuus, vastaanottavaisuus, turtumus, välinpitämättömyys, itsekeskeisyys, subjektiivisuus, subjektivismi, yksipuolisuus, suonisuus, ojennus, nokkavuus, etäisyys, ratkeavuus, ratkaisemattomuus, ratkeamattomuus, muistettavuus, metsäisyys, vahamaisuus, käsite, mielle, mielikuva, konsepti, invariantti, näkökanta, näkökohta, näkökulma, puoli, houkutuskeino, houkutteleva ominaisuus, magneetti, ansiomerkki, merkki, tunnus, virkamerkki, keskipiste, osaaminen, taidokkuus, ulkoinen seikka, erikoisuus, erikoispiirre, turvaominaisuus, vastustuskyky, herkkyys, herkkätunteisuus, toiminta, pääpiirre.

Katso myös

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso ominaisuus sivistyssanakirjasta