tila

määritelmä   ehdota

Synonyymit: tila

sija, paikka, maatila, farmi, hacienda, tyhjä tila, kiinteistö, maa, maaomaisuus, maat, tilukset, kruununmaa, kartano, maa-alue, tie, liikkumatila, olosuhteet, kunto, vointi, olo.

avaruus, koti, esine, vire, olot, tilanne, terveydentila, asema, kohta, talo, kontu, status, huone, sepsis, ehto, paraplegia, teatteri, kondis, todeta, sotatila, sääty, valtiollinen, huoneisto, sisätiloja.

Vastakohdat: tila

Liittyvät sanat

artefakti, teennös, esine, ominaispiirre, ominaisuus, attribuutti, tunne, toimenkuva, toimi, osa, rooli, nimissä, puolesta, pilssivesisäiliö, veneveistämö, kasvatuskanala, osasto, pientila, maitotila, meijeri, maatalo, maalaistalo, päätila, talo, sikatila, sikala, yleinen käymälä, yleinen mukavuuslaitos, käymälä, yleinen vessa, WC, pesuhuone, mukavuuslaitos, vessa, pumppukaivo, karjatila, pyhäkkö, istumapaikat, istuimet, jäteveden puhdistuslaitos, laidunmaa, lammaslaidun, seisomatila, hevostila, kauppapuutarha, vihannesviljelmä, viinitarha, viiniviljelmä, työpaikka, vaihtelevuus, sijainti, pinta-ala, taitavuus, marginaali, sisennys, puhekielen ilmaus, arkikielen ilmaus, alue, seutu, keskusta, keskuspaikka, yhteisö, ilmakehä, ryömintätila, levytila, näyttämön ylinen, geografinen alue, maantieteellinen alue, hautomo, vapaaheittoraja, pysäköintikieltoalue, pysäköintipaikka, paikoitusalue, ero, erotus, istumapaikka, rintavarustus, työmuisti, työtila, maa, johon on hallintaoikeus, maa, johon on täysi omistusoikeus, kiinteä omaisuus, kirkon maa-alue, vuokramaa, uudistila, läänitys, paronin arvo, suurtila, valtionmaa, plantaasi, sääntöperintötila, hengitystila, hengitystilaa, alikulkukorkeus, avokorkeus, vapaa tila, vapaa korkeus, varoetäisyys, pelivara, asuintila, elintila, pysäköintitila, liikkumavara, hajaannus, keskiväli, koristelu, ankkuri, terveys, ehdollisuus, perustila, ekologinen lokero, meluolosuhteet, osallistuminen, mieltymys, säännöllistäminen, kylläisyys, hiljaisuus, äänettömyys, tilanne, hiihto-olosuhteet, kansakuntana oleminen, ehdokkuus, asiainlaita, asiaintila, suhde, yhteys, tribalismi, ihannemaa, dystopia, standardisointi, astigmatismi, hajataittoisuus, luokittelu, sosiaalinen luokittelu, stratifikaatio, erämaa, luonnontila, asioiden laita, isomeria, aste, vaihe, tavallisuus, olosuhde, kodittomuus, asunnottomuus, jälleenasettaminen, valta, vallassa, asema, oleminen, olemassaolo, olemattomuus, kuolema, naimattomuus, neitseellisyys, neitsyys, poikuus, palvelus, työ, työsuhde, työttömyys, järjestys, levottomuus, vihamielisyys, viha, antagonismi, ristiriita, valo, tunnetila, mielentila, tuuli, syyttömyys, puhtaus, siveys, synnittömyys, viattomuus, syyllisyys, vapaus, koteloituminen, edustaminen, edustajana olo, valtuuskuntaan kuuluminen, riippuvuus, riippuvaisuus, polarisaatio, polarisointi, liike, liikkumattomuus, elottomuus, kuollut kirjain, vanhentunut kysymys, toiminta, aktiivisuus, toimettomuus, toimimattomuus, joutilaisuus, väliaikainen tila, välitila, läheisyys, uhkaavuus, lähestyvyys, valmius, valmiustila, muutostila, terveydentila, fysiologinen tila, hyvä terveys, terveellisyys, tuppeutuminen, juuret, hyalinoituminen, vakuolisaatio, vakuolaatio, kohouma, pullistuma, lysogenia, lysogeenisuus, käyryys, kalemia, laajentuminen, psykologinen tila, psyykkinen tila, hankaluus, vaikeus, erossa olo, yhteisyys, parannus, kohennus, edistys, rappio, huonontuminen, lasku, kypsyys, täysikasvuisuus, kypsymättömyys, kehittymättömyys, aateluus, valta-asema, vaikutusvalta, käskyvalta, ylivalta, herruus, hyvinvointi, mukavuus, kivuliaisuus, tuskaisuus, kipu, puute, tarve, täysinäisyys, tyhjyys, alastomuus, kaljuus, karvattomuus, depilaatio, puolipukeissa, huolimattomassa asussa, armo, hyvä puoli, pelastava armo, pelastava tekijä, valopilkku, armon tila, kadotus, iankaikkinen kadotus, kaikkitietävyys, kaikkivaltius, kaikkivoipaisuus, täydellisyys, virheettömyys, huippusaavutus, yhtenäisyys, epätäydellisyys, puutteellisuus, vika, tuuri, kohtalo, onni, olot, selvitystila, omistaminen, toiveikkuus, toivottomuus, epätoivo, epäpuhtaus, likaisuus, varallisuusasema, taloudellinen suhdanne, velvollisuus, hygieeninen tila, muokkaus, hyvä järjestys, epäjärjestys, sekasorto, normaalius, normaalitila, laktosuria, ympäristöolosuhteet, mieliala, ilmapiiri, tunnelma, kestävyys, vastustuskyky, immuniteetti, herkkyys, herkkätunteisuus, kosteus, märkyys, kuivuus, vedettömyys, turvallisuus, vaara, jännitys, atonia, velttous, amyotonia, löysyys, hyväkuntoisuus, kunnollisuus, mykkyys, puhumattomuus, silmäsairaus, pilaantunut, turmeltuneisuus, turmeltunut tila, päätös, tuho, loppu, sopimattomuus, vääryys, pahuus, pimeys, valaistus, sairaus, kumoaminen, purkaminen, myyntikelpoisuus, hammastus, nestejännitys, homotsygoottisuus, heterotsygoottisuus, neotenia, monikollisuus, monitehoisuus, moniarvoisuus, amfidiploidia, diploidisuus, haploidisuus, heteroploidia, polyploidia, mosaiikkisuus, orpous, stigmatisaatio, transseksuaalisuus, transsukupuolisuus, synninpäästö, automatisointi, raaistaminen, tuomio, jumalointi, monipuolisuus, vapautus, avustaminen, kihara, hedelmöinti, sairaalassa olo, tunnistaminen, puristuminen, ionisaatio, säteilylle altistettu, säteilytys, vuotavuus, voideltu, koneistaminen, motivaatio, muumioituminen, isyys, säilytys, prognatia, maalaisuus, ruosteisuus, pöyristyminen, alistuminen, arviointi, kuuliaisuus, kaupungistuminen, käyttö, kesäpaikka, kotitila, koulutila, liiketila, liikuntatila, lisätila, majoitustila, nuorisotila, olotila, opetustila, pelikunto, sosiaalitila, toimistotila, toimitila, tuotantotila, vuokratila.

Katso myös

tilava, stigmaattinen,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso tila sivistyssanakirjasta