Läheisiä sanoja

velvet
velveteen
velvoittava
velvollinen
velvollisuudentuntoinen
velvollisuus
ven