Läheisiä sanoja

taaja
taajama
taajama-alue
taajuus
taajuuskaista; aallonpituusalue
taakka