suunta

määritelmä   ehdota

Synonyymit: suunta

reitti, elämäntapa, latu, tie, keskipiste, sijainti, dogmi, oppijärjestelmä, filosofia, koulukunta, ismi, doktriini, opinkappale, oppi, puoli, asema, suuntima, kurssi, päämäärä, tarkoitus, tavoite, kulkusuunta, kehityssuunta.

matka, tapa, saapuva, aistia, pfad, electric circuit, magnetic circuit, sentier, taho, dead end, viiva, säe, vuorata, tolkku, aisti, taipumus, tendenssi.

Liittyvät sanat

tuleva, saapuva, lähtevä, toimintatapa, kiertelyt, verukkeet, makea elämä, kaita tie, Sunnah, Sunna, hadith, sotajalalla olo, sotajalka, sotapolku, ydinasepelote, keskittyminen, syventyminen, uppoutuminen, paneutuminen, partikularismi, näköala, näkökulma, näkymä, yleisnäkymä, maisema, käsitys, luulo, usko, uskomus, vakaumus, Kabbalism, Cabalism, abolitionismi, absolutismi, amoraalisuus, animalismi, animismi, elottoman elollistaminen, personifikaatio, antiestablishmentarianismi, askeettisuus, asketismi, kontekstualismi, luomisoppi, luomisusko, kreationismi, credo, jumalallinen oikeus, dualismi, dynaamismi, epikurolaisuus, vallitsevan järjestelmän kannattaminen, etisismi, laajentumispolitiikka, formalismi, funktionalismi, girondismi, gymnosofia, imitaatio, individualismi, asioihin puuttumattomuuden periaate, välinpitämättömyys, internationalismi, unilateralismi, irredentismi, literalismi, enemmistöperiaate, demokratia, enemmistösääntö, kansanvalta, monismi, monikulttuurisuus, kansalliskiihko, nationalismi, nihilismi, pasifismi, rauhanaate, passiivinen vastarinta, moniarvoisuus, pluralismi, populismi, presentismi, rationalismi, vapaa-ajattelu, reformismi, humanismi, sekulaari humanismi, humanitaarisuus, egalitarismi, pyrkimys tasa-arvoon, feminismi, sielunvaellusoppi, separatismi, sekularismi, fenomenologia, filosofinen oppi, filosofinen teoria, säännöt, käskyt, ohjenuora, teologinen doktriini, utilitarismi, suuntaus, viettymys, luonteenlaatu, taipumus, tendenssi, kulku, deskriptivismi, preskriptivismi, uskontunnustus, evankeliumi, matkareitti, kulkureitti, vieri, halssi, itä-länsi-suunta, pohjois-eteläsuunta, qibla, fasadi, julkisivu, suunnistus, asento, oppositio, tuulen suunta, merta kohti, kompassipiiru, piiru, kompassisuunta, ilmansuunta, pohjoinen, magneettinen pohjoinen, neulapohjoinen, koillinen, itä, kaakko, etelä, lounas, länsi, luode, tuhatvuotinen valtakunta, tyylisuunta.

Katso myös

suunnattu, suunta-, suuntaus-, suuntaamaton,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso suunta sivistyssanakirjasta