käsitys

määritelmä   ehdota

Synonyymit: käsitys

kosketus, ymmärrys, taju, kekseliäisyys, luovuus, innovointi, käsittäminen, käsitteenmuodostus, aikomus, arvio, approksimointi, ymmärtäminen, ymmärtämys, selkä käsitys, tunnistaminen, vaikutelma, usko, mielipide, luulo, uskomus, vakaumus, asenne, kanta, näkökanta, havaintokyky, tarkkanäköisyys.

tieto, tajunta, maine, mielikuva, ajatus, ajattelutapa, oppi, tuntu, periaate, ote, kuva, elämänkatsomus, handshake, worldview, tajuta, selko, idea.

Vastakohdat: käsitys

Liittyvät sanat

kognitio, tietoisuus, tajunta, vaikutusvalta, imaiseva ote, lonkero, luomiskyky, luova ajattelu, keksitty juttu, laskelma, laskutoimitus, luottoluokitus, luottokelpoisuus, luottotiedot, arvaus, arvailu, arvelu, dead reckoning, arviointi, karkea arvaus, yliarvio, yliarviointi, aliarvio, aliarviointi, aliarvioiminen, tieto, käsityskyky, itsetuntemus, pintapuoliset tiedot, tajuaminen, vaisto, lahjakkuus, jälkiviisaus, ahaa-elämys, älynväläys, neronleimaus, älynvälähdys, sisältö, kognitiivinen sisältö, henkinen sisältö, idea, ajatus, aatos, käsite, mielle, mielikuva, konsepti, läsnäolo, ensi näkemä, intuitio, vainu, aavistus, vakaa usko, uskonkappale, luottamus, dogmi, oppijärjestelmä, filosofia, suunta, koulukunta, ismi, doktriini, opinkappale, oppi, elämänfilosofia, odotus, tulevaisuudennäkymä, tulevaisuudenkuva, näkymät, näkymä, fetisismi, genetismi, meliorismi, näkemys, katsomus, autotelismi, originalismi, pasifismi, rauhanaate, uskonnollinen vakaumus, yleinen mielipide, vox populi, vallankumouksellisuus, papillisuus, spiritismi, hengellinen maailma, näkymätön maailma, yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden kannattaminen, rajatieto, taikausko, ylivaltius, oletus, teosofia, ajattelu, totemismi, tribalismi, arvot, usko vampyyrien olemassaoloon, vampirismi, individualismi, hyväksyminen, kulttuuri, puolustuskanta, puolustusasenne, kovat otteet, pöyhkeys, etelämielisyys, hengenlaatu, suhtautumistapa, ajattelutapa, mielenlaatu, mentaliteetti, holhoava suhtautuminen, paternalismi, asennoituminen, suuntaus, viettymys, luonteenlaatu, taipumus, tendenssi, suvaitsevaisuus, suvaitsemattomuus, kunnioitus, arvostus, maine, epäkunnioitus, halveksinta, kunnioituksen puute, halveksunta, syvä kunnioitus, suuntautuminen, herkkätunteisuus, tunteet, hengellinen olento, yliluonnollinen olento, elämänasenne.

Katso myös

käsitteellinen, kässätä, käsittää, asenne-, suhtautumis-,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso käsitys sivistyssanakirjasta