mielipide

määritelmä   ehdota

Synonyymit: mielipide

päätös, ratkaisu, vaikutelma, käsitys, usko, näkemys, katsomus, vakaumus, kanta, yleinen mielipide, vox populi, asenne, näkökanta, näkökulma, perspektiivi, puoli.

ajatus, ajatus-, ilmoitus, järki, katsanto, katsanto-, katsantokanta, käsitys-, lausunto, mieli, mielihaude, todistus, tajunta, maine, ajattelutapa, luulo, periaate, kommentoi, kommentointi, kommentoida, positio, vuorata, voix, status, iäni, viiva, säe, makuasia.

Liittyvät sanat

kognitio, tietoisuus, tajunta, tuomio, juridinen päätös, Bakken päätös, Bakken ratkaisu, fatwa, idea, ajatus, aatos, johtopäätös, tulos, läsnäolo, ensi näkemä, intuitio, vaisto, vainu, aavistus, luulo, uskomus, näkökulmasta, ennakkokäsitys, ennakkoluulo, mieltymys, eri aaltopituus, vastakkainen puoli, poliittinen mielipide, luottamus, hyväksyminen, kulttuuri, puolustuskanta, puolustusasenne, kovat otteet, pöyhkeys, etelämielisyys, hengenlaatu, suhtautumistapa, ajattelutapa, mielenlaatu, mentaliteetti, holhoava suhtautuminen, paternalismi, asennoituminen, suuntaus, viettymys, luonteenlaatu, taipumus, tendenssi, suvaitsevaisuus, suvaitsemattomuus, kunnioitus, arvostus, maine, epäkunnioitus, halveksinta, kunnioituksen puute, halveksunta, syvä kunnioitus, suuntautuminen, lintuperspektiivi, näköala lintuperspektiivistä, näkymä, panoraama, yleisnäköala, futurismi, etuvartio, eturintama, johtava asema, etujoukot, suunnannäyttäjät, paradigma, valo, silmät, maailmankatsomus, maailmankuva, epäröinti, viesti, sisältö, asiasisältö, ydin, substanssi, sanoma, kielteinen lausunto, arvaus, otaksuma, oletus, olettamus, spekulointi, hypoteesi, väite, elämänasenne, kansalaismielipide.

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso mielipide sivistyssanakirjasta