Läheisiä sanoja

tautologia
tavaaminen
tavalla
tavallaan
tavallinen