perus-

määritelmä   ehdota

Synonyymit: perus-

ensisijainen, olennainen, tärkeä, pohja-, tyvi-, varsinainen, perimmäinen, perustava, alustava, johdanto-, kardinaali-, pää-, ydin-, peri-, tärkein, tavallinen, keskinkertainen, ei mitenkään erikoinen, riittävä, alkeis-, perustana oleva, perustavanlaatuinen, perusluonteinen.

merkittävä, yksinkertainen, eloperäinen, rakenne-, ehdottomasti välttämätön, virtuaalinen, vitaali, korvaamaton, käyttökelvoton, ensimmäinen, luontainen, käytännönläheinen, nollasta eroava, i, ii, iii, iv, v, puoli tusinaa, vii, viii, ix, x, xi, tusina-, xiii-, xiv-, xv-, xvi-, xvii, xviii-, xix-, xx-, xxi-, xxii-, xxiii-, xxiv-, xxv-, xxvi-, xxvii-, xxviii-, xxix-, xxx-, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv, xxxvi, xxxvii, 38, ixl, xl-, xli, xlii, xliii, xliv, xlv, xlvi, xlvii, xlviii, il, l-, li, lii, liii, liv, lv, lvi, lvii, lviii, ilx, lx-, lxi, lxii, lxiii, lxiv, lxv, lxvi, lxvii, lxviii, ilxx, lxx-, lxxi, lxxii, lxxiii, lxxiv, lxxv, lxxvi, lxxvii, lxxviii, ilxxx, lxxx-, lxxxi, lxxxii, lxxxiii, lxxxiv, lxxxv, lxxxvi, lxxxvii, lxxxviii, ixc, xc-, xci, xcii, xciii, xciv, xcv, xcvi, xcvii, xcviii, ic, c-, ci, cv, cx, cxv, cxx, cxxv, cxxx, cxxxv, cxl, cxlv, cl, clv, clx, clxv, clxx, clxxv, clxxx, xcl, cc, ccc, cd, d-, k-, kymmenentuhatta, satatuhatta, miljoona, miljardi, biljoona, triljoona, valtavan paljon, olennaisuus, arkikielen ilmaus, perus, normaali-, primäärinen, radicalism, élémentaire, radicalness, seventy-three, sixty-nine, ninety-two, fifty-four, ninety-six, fifty-five, fifty-eight, primaari, primääri.

Vastakohdat: perus-

Liittyvät sanat

ratkaiseva, merkittävä, alkukantainen, yksinkertainen, biogeeninen, eloperäinen, olennainen osa, rakenne-, ehdottomasti välttämätön, oleellinen, todellinen, virtuaalinen, elintärkeä, elämää ylläpitävä, elämälle välttämätön, vitaali, korvaamaton, käyttökelvoton, ensimmäinen, luontainen, välttämätön, tarvittava, tähdellinen, käytännöllinen, käytännön, käytännönläheinen, nolla, 0, nollasta eroava, yksi, 1, i, kaksi, 2, ii, kolme, 3, iii, neljä, 4, iv, viisi, 5, v, kuusi, 6, vi, puoli tusinaa, seitsemän, 7, vii, kahdeksan, 8, viii, yhdeksän, 9, ix, kymmenen, 10, x, yksitoista, 11, xi, kaksitoista-, 12, xii-, tusina-, kolmetoista-, 13, xiii-, neljätoista-, 14, xiv-, viisitoista-, 15, xv-, kuusitoista-, 16, xvi-, seitsemäntoista, 17, xvii, kahdeksantoista-, 18, xviii-, yhdeksäntoista-, 19, xix-, kaksikymmentä-, 20, xx-, kaksikymmentäyksi-, 21, xxi-, kaksikymmentäkaksi-, 22, xxii-, kaksikymmentäkolme-, 23, xxiii-, kaksikymmentäneljä-, 24, xxiv-, kaksikymmentäviisi-, 25, xxv-, kaksikymmentäkuusi-, 26, xxvi-, kaksikymmentäseitsemän-, 27, xxvii-, kaksikymmentäkahdeksan-, 28, xxviii-, kaksikymmentäyhdeksän-, 29, xxix-, kolmekymmentä-, 30, xxx-, kolmekymmentäyksi, 31, xxxi, kolmekymmentäkaksi, 32, xxxii, kolmekymmentäkolme, 33, xxxiii, kolmekymmentäneljä, 34, xxxiv, kolmekymmentäviisi, 35, xxxv, kolmekymmentäkuusi, 36, xxxvi, kolmekymmentäseitsemän, 37, xxxvii, kolmekymmentäkahdeksan, 38, kolmekymmentäyhdeksän, 39, ixl, neljäkymmentä-, 40, xl-, neljäkymmentäyksi, 41, xli, neljäkymmentäkaksi, 42, xlii, neljäkymmentäkolme, 43, xliii, neljäkymmentäneljä, 44, xliv, neljäkymmentäviisi, 45, xlv, neljäkymmentäkuusi, 46, xlvi, neljäkymmentäseitsemän, 47, xlvii, neljäkymmentäkahdeksan, 48, xlviii, neljäkymmentäyhdeksän, 49, il, viisikymmentä, 50, l-, viisikymmentäyksi, 51, li, viisikymmentäkaksi, 52, lii, viisikymmentäkolme, 53, liii, viisikymmentäneljä, 54, liv, viisikymmentäviisi, 55, lv, viisikymmentäkuusi, 56, lvi, viisikymmentäseitsemän, 57, lvii, viisikymmentäkahdeksan, 58, lviii, viisikymmentäyhdeksän, 59, ilx, kuusikymmentä-, 60, lx-, kuusikymmentäyksi, 61, lxi, kuusikymmentäkaksi, 62, lxii, kuusikymmentäkolme, 63, lxiii, kuusikymmentäneljä, 64, lxiv, kuusikymmentäviisi, 65, lxv, kuusikymmentäkuusi, 66, lxvi, kuusikymmentäseitsemän, 67, lxvii, kuusikymmentäkahdeksan, 68, lxviii, kuusikymmentäyhdeksän, 69, ilxx, seitsemänkymmentä-, 70, lxx-, seitsemänkymmentäyksi, 71, lxxi, seitsemänkymmentäkaksi, 72, lxxii, seitsemänkymmentäkolme, 73, lxxiii, seitsemänkymmentäneljä, 74, lxxiv, seitsemänkymmentäviisi, 75, lxxv, seitsemänkymmentäkuusi, 76, lxxvi, seitsemänkymmentäseitsemän, 77, lxxvii, seitsemänkymmentäkahdeksan, 78, lxxviii, seitsemänkymmentäyhdeksän, 79, ilxxx, kahdeksankymmentä-, 80, lxxx-, kahdeksankymmentäyksi, 81, lxxxi, kahdeksankymmentäkaksi, 82, lxxxii, kahdeksankymmentäkolme, 83, lxxxiii, kahdeksankymmentäneljä, 84, lxxxiv, kahdeksankymmentäviisi, 85, lxxxv, kahdeksankymmentäkuusi, 86, lxxxvi, kahdeksankymmentäseitsemän, 87, lxxxvii, kahdeksankymmentäkahdeksan, 88, lxxxviii, kahdeksankymmentäyhdeksän, 89, ixc, yhdeksänkymmentä-, 90, xc-, yhdeksänkymmentäyksi, 91, xci, yhdeksänkymmentäkaksi, 92, xcii, yhdeksänkymmentäkolme, 93, xciii, yhdeksänkymmentäneljä, 94, xciv, yhdeksänkymmentäviisi, 95, xcv, yhdeksänkymmentäkuusi, 96, xcvi, yhdeksänkymmentäseitsemän, 97, xcvii, yhdeksänkymmentäkahdeksan, 98, xcviii, yhdeksänkymmentäyhdeksän, 99, ic, sata-, 100, c-, satayksi, 101, CI, sataviisi, 105, cv, satakymmenen, 110, cx, sataviisitoista, 115, cxv, satakaksikymmentä, 120, cxx, satakaksikymmentäviisi, 125, cxxv, satakolmekymmentä, 130, cxxx, satakolmekymmentäviisi, 135, cxxxv, sataneljäkymmentä, 140, cxl, sataneljäkymmentäviisi, 145, cxlv, sataviisikymmentä, 150, cl, sataviisikymmentäviisi, 155, clv, satakuusikymmentä, 160, clx, satakuusikymmentäviisi, 165, clxv, sataseitsemänkymmentä, 170, clxx, sataseitsemänkymmentäviisi, 175, clxxv, satakahdeksankymmentä, 180, clxxx, satayhdeksänkymmentä, 190, xcl, kaksisataa, 200, cc, kolmesataa, 300, ccc, neljäsataa, 400, cd, viisisataa-, 500, d-, tuhat-, 1000, m-, k-, kymmenentuhatta, satatuhatta, miljoona, miljardi, biljoona, triljoona, valtavan paljon, olennaisuus, puhekielen ilmaus, arkikielen ilmaus.

Katso myös

perusta, perustus, ala-aste, alakoulu, mittapuu, normi, kriteeri, standardi,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso perus- sivistyssanakirjasta