luonnollinen prosessi

määritelmä   ehdota

Synonyymit: luonnollinen prosessi

luonnon toiminta, toiminta, ilmiö, biologinen prosessi.

fyysinen kehitys, säteily, absorptio, asidifikaatio, adaptaatio, lämpöeristetty prosessi, ilmastus, yhteenliimautuminen, vanheneminen, ovuloimattomuus, harmaantumisenestoaine, antiseptiikka, sulattaminen, itsesäätely, bakteriostaasi, kukka, toiminto, sieppaus, hiilikierto, hajottava aineenvaihdunta, solunjakautuminen, sentrifugointi, kemiallinen menetelmä, kromatografia, kivettymä, nesteytys, konvektio, geenien vaihdunta, koagulaatio, rappeutuminen, lehtikato, demagnetisointi, luukato, desorptio, uuttaminen, ruoansulatus, hajotus, tislaaminen, sorto, kovettuminen, ihonalainen verenvuoto, kutistuminen, poreilu, sähköforeesi, punasolujen muodostus, vakiintuminen, rehevöityminen, kehitys, ilmentymä, sammuttava vaikutus, purkautuminen, takaisinkytkentä, suodatus, höytäleiksi saostuminen, virtaus, muodostuminen, kivettyminen, gastrulaatio, geologinen prosessi, glykogeneesi, ontogeneesi, kovettaminen, haematogenesis, perinnöllisyys, maatuminen, epistaasi, kiinnittyminen, inaktivoituminen, estäminen, tuppeuma, palautuminen, ioninvaihto, ionisointi, tuman jakautuminen, sarveistuminen, trikarboksyylihappokierto, lymfopoieesi, lysogenisaatio, magneettinen induktio, toteutuminen, kypsyminen, metabolia, typen kiertokulku, typen sidonta, kehitysvaje, ydinreaktio, ravinnonsaanti, samentuminen, organisoituminen, värähtely, luunmuodostus, ovulaatio, oksidatiivinen fosforylaatio, hapetus, parinmuodostus, synnyttäminen, patologinen prosessi, perennoiminen, fysikaalinen muutos, pyörimisakselin kiertyminen, säilöntä, quellung-reaktio, elävöityminen, uudentuminen, sääntely, vapauttaminen, replikaatio, suvun jatkaminen, imeytyminen, kypsytys, saltaatio, hajaantuminen, erittyminen, segregaatio, silkinviljely, vuodatus, nielu, liko, pehmentyminen, sorptio, lähde, jäykistyminen, stimulaatio, ekologinen sukkessio, yhteisvaikutus, taistelu olemassaolosta, yhteenkasvama, synapsi, synizesis, lämpötilan muutos, transkriptio, muuntaminen, transduktio, translaatio, poimutus, translokaatio, ravinnonsiirto, transpiraatio, haihtuminen, turpoaminen, haavautuminen, vaskularisaatio, rakkuloille nousu, lasiksi muuttuminen.

Liittyvät sanat

kehitys, fyysinen kehitys, säteily, absorboituminen, absorptio, happamoituminen, asidifikaatio, mukautuminen, sopeutuminen, adaptaatio, adiabaattinen prosessi, lämpöeristetty prosessi, ilmalla kyllästäminen, ilmastaminen, ilmastus, agglutinaatio, yhteenliimautuminen, ikääntyminen, vanheneminen, anovulaatio, munasolun irtoamattomuus, ovuloimattomuus, harmaantumisenestoaine, antiseptiikka, imeytyminen, sulattaminen, itsesäätely, bakteriostaasi, kukkiminen, kukinta, kukka, ruumiintoiminto, toiminto, sieppaus, hiilikierto, katabolismi, katabolia, hajottava aineenvaihdunta, solunjakautuminen, linkoaminen, sentrifugointi, kemiallinen prosessi, kemialliset prosessit, kemiallinen menetelmä, kromatografia, kivettymä, kondensointi, nesteytys, konvektio, geenien vaihdunta, juoksettuminen, hyytyminen, koagulaatio, rappeutuminen, lehtikato, magneettisuuden poistaminen, demagnetisointi, luukato, desorptio, uuttaminen, ruoansulatus, liuotus, hajotus, tislaus, tislaaminen, sivupoikkeama, sorto, kovettuminen, mustelma, ihonalainen verenvuoto, kutistuminen, poreilu, elektroforeesi, ionoforeesi, sähköforeesi, erytropoieesi, punasolujen muodostus, vakiintuminen, rehevöityminen, evoluutio, luonnollinen kehitys, lajinkehitys, fylogeneesi, ilmentymä, sammuttava vaikutus, louhinta, purkautuminen, takaisinkytkentä, suodatus, höytäleiksi saostuminen, virtaus, muodostuminen, kivettyminen, gastrulaatio, geologinen prosessi, glykogeneesi, kasvaminen, kasvu, aikuistuminen, kypsyminen, kehittyminen, ontogenia, yksilönkehitys, ontogeneesi, kiinteytyminen, jähmettyminen, kovettaminen, hematopoeesi, hematopoieesi, haematopoesis, haematopoiesis, verenmuodostus, veren muodostuminen, hematogeneesi, haematogenesis, perinnöllisyys, maatuminen, hypostaasi, epistaasi, implantaatio, kiinnittyminen, inaktivoituminen, estäminen, tuppeuma, involuutio, palautuminen, ioninvaihto, ionisointi, sytokineesi, karyokineesi, tuman jakautuminen, sarveistuminen, Krebsin sykli, Krebsin sitruunahappokierto, sitruunahappokierto, trikarboksyylihappokierto, huuhdonta, imusolujen muodostuminen, lymfopoieesi, lysogenisaatio, magnetoituminen, magneettinen induktio, toteutuminen, aineenvaihdunta, aineenvaihduntaprosessi, metabolia, metamorfoosi, typen kierto luonnossa, typen kiertokulku, typensidonta, typen sidonta, kehitysvaje, ydinreaktio, ravinnonsaanti, samentuminen, organisoituminen, värähtely, luunmuodostus, ovulaatio, oksidatiivinen fosforylaatio, hapetus, parinmuodostus, synnytys, synnyttäminen, patologinen prosessi, perennoiminen, faasinmuutos, olomuodonmuutos, olotilan muutos, fysikaalinen muutos, pyörimisakselin kiertyminen, säilöntä, quellung-reaktio, elävöityminen, regeneraatio, uudentuminen, sääntely, vapauttaminen, kahdentuminen, replikaatio, lisääntyminen, suvun jatkaminen, kypsytys, saltaatio, hajaantuminen, erittyminen, segregaatio, silkinviljely, karvanlähtö, nahanluonti, vuodatus, nielu, liotus, imeytys, liottaminen, liko, pehmentyminen, sorptio, lähde, jäykistyminen, kiihotus, stimulaatio, sukkessio, ekologinen sukkessio, yhteisvaikutus, eloonjääminen, hengissä pysyminen, olemassaolotaistelu, luonnonvalinta, selviytyminen, taistelu olemassaolosta, liitos, symfyysi, yhteenkasvama, synapsi, synergia, synizesis, lämpötilan muutos, transkriptio, muuntaminen, transduktio, translaatio, proteiinin poimutus, poimutus, siirto, translokaatio, ravinnonsiirto, haihdunta, transpiraatio, haihtuminen, paisuminen, turpoaminen, haavautuminen, vaskularisaatio, rakkuloituminen, rakkuloille nousu, lasiksi muuttuminen.

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso luonnollinen prosessi sivistyssanakirjasta