mukautuminen

määritelmä   ehdota

Synonyymit: mukautuminen

akkommodaatio, adaptaatio, sopeutuminen, vastaavuus, noudattaminen, mukautuvuus, konformismi, sopeuttaminen, sovittaminen, soveltuminen, akklimatisaatio, akklimaatio, aklimatisointi, fysiologinen sopeutuminen, tottuminen, kongruenssi.

silmien sopeutuminen pimeään, valoadaptaatio, kotielämään totuttaminen, yhteistyö, muodollisuus, yhdenmukaisuus, noudatus, harmonia, oikeaoppisuus, sovinnaisuus, lainmukaisuus, edistys, koekäyttö, dedifferentiaatio, kesytys, biologinen prosessi, erikoistuminen, kieliopillinen suhde, lukukongruenssi, sijakongruenssi, sukukongruenssi, anpassning, mukaelma.

Vastakohdat: mukautuminen

Liittyvät sanat

silmien sopeutuminen pimeään, valoadaptaatio, kesyttäminen, kotielämään totuttaminen, muuttaminen, muokkaaminen, yhteistyö, muodollisuus, yhdenmukainen, yhdenmukaisuus, noudatus, harmonia, oikeaoppisuus, sovinnaisuus, lainmukaisuus, kehitys, parannus, edistysaskel, edistys, koekäyttö, dedifferentiaatio, kesytys, luonnollinen prosessi, biologinen prosessi, erikoistuminen, kieliopillinen suhde, lukukongruenssi, sijakongruenssi, sukukongruenssi.

Katso myös

mukautumis-, mukauttaa, mukautua, mukautumis-,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso mukautuminen sivistyssanakirjasta