Läheisiä sanoja

edetä hitaasti
edificar
edikti
edistyä
edistää