Läheisiä sanoja

kannabis
kannanotto
kannas
kannatella
kannatinlaakeri
kannatinrulla
kannattaa