Läheisiä sanoja

viive
viivoitin
viivytellä
viivästyttää
viivästyä