Läheisiä sanoja

valletta
vallita
valloilleen
valmentaa
valmentaja