tarkoittaa

määritelmä   ehdota

Synonyymit: tarkoittaa

aikoa, ajatella, pyrkiä, suunnitella, täsmentää, enteillä, ennakoida, tietää, osoittaa, antaa aavistaa, ennustaa, profetoida, merkitä, edustaa, tavoitella, seurata, aiheuttaa, vastata, olla vastaava.

kaavailla, panna esityslistalle, assosioida, olla vertauskuva, uhata, viitata, välittää, vääristellä, kaunistella, palata, nimetä, identifioida, käyttää, vihjata, loukata, ilmoittaa, kuulua, edellyttää, sisältyä, esittää, kuvata, koskea, käsittää, liikuttaa, merkitsee, meinata, viittaa.

Liittyvät sanat

kaavailla, ehdottaa, määrätä, panna esityslistalle, laskelmoida, kohdistaa, suunnata, tähdätä, ohjata, liittää, yhdistää, linkittää, assosioida, symbolisoida, symboloida, esittää, olla vertauskuva, uhata, olla merkki jostakin, olla merkkinä jostakin, olla merkkinä, viitata johonkin, indikoida, viitata, välittää, vääristellä, ilmaista eufemistisesti, kaunistella, muistuttaa, palauttaa, palata, mainita, ottaa esille, nimetä, identifioida, käyttää, vihjata, herjata, mustamaalata, loukata, ilmaista, ilmoittaa, olla, kuulua, edellyttää, omata, sisältyä, olla yhtä paljon kuin, olla yhtä suuri, tehdä.

Katso myös

tarkoitus, olla,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso tarkoittaa sivistyssanakirjasta