Läheisiä sanoja

salvata
salvoa
sama
samaa tarkoittava
samaistua
säly
sälyttää