Läheisiä sanoja

rohjeta
rohkaiseva
rohkaista
rohkea
röhkäistä
röhkäisy