Läheisiä sanoja

pinta
pinta-ala
pintajännitys
pintakiilto
pintamateriaali
pintapuolinen
pinttynyt
pio