Läheisiä sanoja

ohjelmoida
ohjelmoija
ohjelmointi
ohjelmointikieli
ohjenuora
ohjus