nopeus

määritelmä   ehdota

Synonyymit: nopeus

vauhti, ylinopeus, kiirehtiminen, ketteryys, vilkkaus, nokkeluus, sukkeluus, terävyys, kepeys, nopsuus, sirous, nopeaälyisyys, vikkelyys, vauhdikkuus, tahti, lennokkuus, ripeys, joutuisuus, kokeneisuus, perehtyneisyys, taitavuus, kätevyys, näppäryys, sorminäppäryys, kyky, taipumus, aukkosuhde, f-luku, aukkoarvo.

nopea, hidas, liike, nopeutus, hidastaminen, viilettäminen, viehkeys, ajallinen ominaisuus, suoruus, täsmällisyys, hätäisyys, suoritusnopeus, portaittaisuus, kiireettömyys, verkkaisuus, äly, kosketus, kulmanopeus, suuruussuhde, suhde, kiihtyvyys, hidastuminen, keskeyttämismäärä, fertiiliys, bps, rikosaste, tiedonsiirtonopeus, kuolleisuus, annosteho, la, virtaama, hiukkasvuon tiheys, taajuus, gc, kasvunopeus, värähdysjakso, inflaatioaste, kiihtyvyyden muutos, kc, km/h, mc, thz, aineenvaihdunta, mph, käynti, syke, korkotaso, hengitystiheys, pyörimisnopeus, näytteenottotaajuus, aurinkovakio, väli, lentonopeus, pakonopeus, maanopeus, suuri nopeus, lähtönopeus, säteisnopeus, c, ohjailunopeus, rajanopeus, wpm, ajonopeus, ennätysvauhti, huippunopeus, pikavauhti, tuntinopeus, tuntivauhti, työtahti, vuosivauhti, tempo, piri, speeder, step up, rychlost, vitesse, rapidly, rapidez, rapideco, tehokkuus.

Liittyvät sanat

nopea, hidas, liikkuminen, liikahdus, liike, kiihdyttäminen, nopeuttaminen, nopeutuminen, kiihdytys, nopeutus, hidastaminen, kiitäminen, viilettäminen, sulavaliikkeisyys, sulavuus, viehkeys, ajallinen ominaisuus, rytmi, välittömyys, suoruus, täsmällisyys, hätiköinti, kiireisyys, kiire, hätäisyys, suoritusnopeus, asteittaisuus, portaittaisuus, hitaus, verkkaisuus, hätäilemättömyys, kiireettömyys, hidasliikkeisyys, älykkyys, äly, kosketus, kulmanopeus, suuruussuhde, suhde, kiihtyvyys, hidastuminen, keskeyttämismäärä, syntyvyys, fertiiliys, bittiä sekunnissa, bps, rikosaste, tiedonsiirtonopeus, kuolleisuus, annosnopeus, annosteho, lasko, B-LA, LA, virtaama, hiukkasvuon tiheys, frekvenssi, taajuus, gigahertsi, GHz, Gc, kasvuvauhti, kasvunopeus, hertsi, Hz, värähdysjaksoa sekunnissa, jakso/sekunti, cps, värähdysjakso, inflaatioaste, nykäisy, kiihtyvyyden muutos, kilohertsi, kHz, kc, kilometriä tunnissa, km/h, megahertsi, MHz, megajaksoa sekunnissa, megajakso, Mc, terahertsi, THz, aineenvaihdunta, mailia tunnissa, mph, käynti, pulssi, lyöntitiheys, syke, korkotaso, hengitystaajuus, hengitystiheys, kierroksia minuutissa, rpm, kierroksia, pyörimisnopeus, näytteenottonopeus, näytteenottotaajuus, aurinkovakio, väli, tempo, ilmanopeus, lentonopeus, pakonopeus, maanopeus, suuri nopeus, lähtönopeus, säteisnopeus, valonnopeus, c, ohjailunopeus, rajanopeus, sanaa minuutissa, wpm, ajonopeus, ennätysvauhti, huippunopeus, pikavauhti, tuntinopeus, tuntivauhti, työtahti, vuosivauhti.

Katso myös

nopea, nopsa, nopeuttaa,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso nopeus sivistyssanakirjasta