Läheisiä sanoja

munu
munuaiskivi
muodollisuus
muodosta
muodostaa