linnut

määritelmä   ehdota

Synonyymit: linnut

luokka Aves, luokka Linnut.

craniata, luokka linnut, lintu, suku protoavis, aliluokka archaeornithes, ratitae-ylälahko, struthioniformes-laji, casuariiformes-lahko, lahko apterygiformes, rheiformes-lahko, lahko aepyorniformes, dinornithiformes-lahko, varpuslintu, passeriformes-lahko, raptores-lahko, falconiformes-lahko, linnunpoikanen, strigiformes-laji, heimo kanalinnut, columbiformes-lahko, psittaciformes-lahko, cuculiformes-lahko, coraciiformes-lahko, picariae-lahko, lahko apodiformes, caprimulgiformes-lahko, piciformes-lahko, trogoniformes-laji, lahko anseriformes, ciconiiformes-lahko, lahko kurkilinnut, charadriiformes-lahko, lahko kuikkalinnut, colymbiformes-lahko, pelecaniformes-lahko, heimo sphenisciformes, procellariiformes-lahko, luokka.

Liittyvät sanat

Selkärankaiset, Vertebrata, Alajakso Selkärankaiset, Craniata, lintu, suku Protoavis, Archaeornithes, aliluokka Archaeornithes, sileälastaiset linnut, Ratitae-ylälahko, Struthioniformes, Struthioniformes-laji, kasuaarilinnut, Casuariiformes-lahko, Apterygiformes, kiivilinnut, lahko Apterygiformes, strutsilinnut, Rheiformes-lahko, Aepyorniformes, lahko Aepyorniformes, moat, Dinornithiformes-lahko, Insessores, Insessores-lahko, varpuslintu, varpuslinnut, Passeriformes-lahko, Raptores, Raptores-lahko, jalohaukkalinnut, Falconiformes-lahko, linnunpoikanen, Strigiformes, Strigiformes-laji, Kanalinnut, heimo Kanalinnut, Columbiformes, kyyhkylinnut, Columbiformes-lahko, papukaijalinnut, Psittaciformes-lahko, Cuculiformes, käkilinnut, Cuculiformes-lahko, Coraciiformes, säihkylinnut, Coraciiformes-lahko, Picariae, Picariae-lahko, Apodiformes, kiitäjälinnut, lahko Apodiformes, kehrääjälinnut, Caprimulgiformes-lahko, tikkalinnut, Piciformes-lahko, Trogoniformes, Trogoniformes-laji, Anseriformes, sorsalinnut, lahko Anseriformes, Ciconiiformes, haikaralinnut, Ciconiiformes-lahko, Kurkilinnut, lahko Kurkilinnut, Charadriiformes, rantalinnut, Charadriiformes-lahko, Kuikkalinnut, lahko Kuikkalinnut, uikkulinnut, Podicipitiformes-lahko, Podicipediformes-lahko, Colymbiformes, Colymbiformes-lahko, pelikaanilinnut, Pelecaniformes-lahko, Sphenisciformes, pingviinit, heimo Sphenisciformes, ulappalinnut, Procellariiformes-lahko, luokka.

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso linnut sivistyssanakirjasta