laki

määritelmä   ehdota

Synonyymit: laki

luonnonlaki, luonnonoikeus, periaate, toimintaperiaate, toora, pentateukki, asiakirja, säädös, asetus, sääntö, lainsäätäminen, lakikokoelma, lakikoonnos, säännöskokoelma, juridiikka, huippu, kärki, yläreuna, pää.

harja, katto, kiire, lainoppi, lainsäädäntö, laipio, lakikirja, latva, nipukka, nirkko, oikeusjärjestys, oikeussääntö, oppi, päälaki, säännös, selkä, sisä-, sisäkatto, suippu, väli-, välikatto, sosiaalinen tarkkailu, normi, harha, kruunu, prinsiippi, tuurata, orjailla, hölmöillä, corona, lainalaisuus.

Liittyvät sanat

sosiaalinen tarkkailu, käsite, mielle, mielikuva, konsepti, Jumalan laki, ohjenuora, alkeet, perusasiat, perusteet, perusperiaate, perusta, pohja, logiikka, mielihyväperiaate, realiteettiperiaate, todellisuusperiaate, kapinahenki, kaikki tai ei mitään -laki, Arkimedeen periaate, Arkimedeen laki, Arkhimedeen laki, Avogadron laki, Avogadron hypoteesi, Bernoullin laki, suurten lukujen laki, Benfordin laki, Bosen-Einsteinin statistiikka, Boylen laki, Mariotten laki, Coulombin laki, Daltonin laki, osapaineita koskeva Daltonin laki, osapaineita koskeva sääntö, Daltonin osapainelaki, jakaantumislaki, tasapainolaki, kemiallinen tasapaino, Fechnerin laki, Weber-Fechnerin laki, Fermin-Diracin statistiikka, Gay-Lussacin laki, Charlesin laki, tilavuuslaki, Gestalt-organisaatioperiaate, Henryn laki, Hooken laki, Hubblen laki, Keplerin laki, Kepplerin laki planeettojen liikkeestä, Kirchoffin lait, tilastollinen todennäköisyys, muuttumattomien painosuhteiden laki, vähenevän tuoton laki, vaikutuksen laki, vastaavien painosuhteiden laki, käänteisten painosuhteiden laki, painovoimalaki, Newtonin laki vetovoimasta, kerrannaisten painosuhteiden laki, massavaikutuslaki, massavaikutuksen laki, termodynamiikan laki, Le Chatelierin periaate, Le Châtelier'n periaate, Greshamin laki, Mendelin sääntö, E=mc², massa-energia ekvivalenssi, Naegelen sääntö, Newtonin laki, mekaniikan peruslaki, Ohmin laki, Pascalin laki, Pascalin laki hydrostaattisesta paineesta, Pauli-Fermi-periaate, Paulin kieltosääntö, periodilaki, Mendelejevin laki, Planckin laki, Planckin laki mustan kappaleen säteilystä, Planckin säteilylaki, suhteellisuusperiaate, säästäväisyyden periaate, Occamin partaveitsi, Ockhamin partaveitsi, occamin partaveitsi, ockhamin partaveitsi, ekvivalenssiperiaate, vastaavuusperiaate, nesteen syrjäyttämisperiaate, superpositioperiaate, Huygensin periaate, massavaikutus, lateralisaatio, toiminnon paikallistuminen, lokalisaation periaate, lokalisaatio, paikallistuminen, Stevensin laki, Weberin laki, häviämättömyys, äännelaki, Tao, kirjallinen kommunikaatio, kirjoitettu kieli, mustaa valkoisella, pyhä teksti, pyhä kirjoitus, uskonnollinen kirjoitus, uskonnollinen teksti, virallinen asiakirja, pätemättömyys, huumeidenvastainen laki, järjestäytyneen rikollisuuden vastainen laki, järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva laki, antitrust-lainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö, antitrust-laki, kartellilaki, vanhentumissääntö, perustuslaki, julkisoikeus, blue law, blue sky law, painovapautta rajoittava laki, maatilalaki, köyhäinhoitolaki, Riot Act, tuomio, määräys, päätös, kieltolaki, vähimmäishintaa koskeva asetus, leimaveroasetus, valtuutuslaki, valtuuslaki, Foreign Intelligence Surveillance Act, ulkomaista tiedustelutoimintaa koskeva laki, FISA, säännös, erikoislaki, poikkeuslaki, Bushido, Bushidō, rakennusjärjestys, rakennusmääräykset, pukeutumiskoodi, pukukoodi, paloturvallisuussäännökset, omertà, hygieniavaatimukset, tieliikennelaki, kokoelma, kokouma, kasauma, assemblaasi, yhdistelmä, hallinnollinen lainkäyttö, hallinto-oikeus, hallintolaki, kanoninen oikeus, kirkko-oikeus, siviilioikeus, common law, tapaoikeus, tavanomainen oikeus, perinnäistavat, kansainvälinen oikeus, sotatilalaki, sotalaki, kauppaoikeus, sotaoikeus, Mooseksen laki, šaria, šarian laki, islamilainen laki, islamin laki, lainsäädäntö, arvopaperilaki, verolaki, mäenharja, harja, terävä vuorenhuippu, topografinen sijainti, paikka, kohta, vuorenhuippu, alkoholilaki, eläinsuojelulaki, eläkelaki, jätelaki, kilpailulaki, koululaki, kunnallislaki, kuntalaki, liikennesääntö, luonnonsuojelulaki, metsälaki, osakeyhtiölaki, rakennuslaki, rauhanturvalaki, tasa-arvolaki, tupakkalaki, työaikalaki, työsopimuslaki, ulkomaalaislaki, vaalilaki, valtiosääntö, vesilaki.

Katso myös

laillinen, lainmukainen, oikeuslääketieteellinen, lakisääteinen, lahjoittaja,

Läheisiä sanoja


Ehdota synonyymejä tai vastakohtia

Etsi toista sanaa tai katso laki sivistyssanakirjasta