Läheisiä sanoja

hiljalleen
hiljattain
hiljennetty
hiljentyä
hiljentää