Läheisiä sanoja

heijastaa
heijaste
heike
heikentyminen
heikentyä
heiketä