Läheisiä sanoja

halveksiva
halveksuvasti
halventaa
halveta
hälventää
häly