Läheisiä sanoja

assurdo
astaatti
astana
astatine
aste
asteikko
asteittain
astevaihtelu