Läheisiä sanoja

ankara
ankara
ankarasti
ankaruus
ankea