Läheisiä sanoja

aika
aikaa vievä
aikaan
aikaan sitomaton
aikaansa jäljessä
aikaansaada
aikaansaamaton
aikaansaamattomuus
aikaansaannos