Läheisiä sanoja

ahdasmielinen
ahdinko
ahdistaa
ahdistava
ahdistella
ahdistelu
ahdistua
ahdistuneisuus